Αρχική / Portfolio

Archives

Πάρκα Γειτονιάς

Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα πορίσμα τα της Έρευνας που διενήργησε το Σωματείο ΚΑΠΠΑ (Πρωτοβουλία για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίησή της) μέσω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό της διαΝΕΟσις βάσει σχετικού συμφωνητικού. Πρόκειται για διερεύνηση, συμπλήρωση και εξειδίκευση μιας Πρότασης που έχει διατυπωθεί σε επίπεδο ιδεών και οικονομοτεχνικής μελέτης κα...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Top