Αρχική / Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Η «Πρωτοβουλία για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίηση της» (Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ), είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συστάθηκε το 2011 με σκοπό την προαγωγή διαλόγου και λύσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων, δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Η Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ απαρτίζεται από 35 περίπου μέλη προερχόμενα από πολλούς διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως αρχιτέκτονες, δικηγόροι, τραπεζίτες, μηχανικοί, κυνηγοί κεφαλών, λογιστές και συμβολαιογράφοι, όλοι εκ των οποίων συμμετέχουν εθελοντικά λόγω του μεγάλου τους ζήλου για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα. Εχουμε ήδη οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των δημοσίων πόρων, στα εκάστοτε εμπόδια που ανακύπτουν και στις σχετικές προτεινόμενες λύσεις.

Το παρόν οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και οι εφαρμοζόμενες σκληρές πολιτικές λιτότητας  κάνουν επιτακτική την προώθηση σταθερότητας και διαφάνειας στη χώρα. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και της ανάγκης για διευκόλυνση της εισροής επενδύσεων, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά μόνο μέσω γόνιμης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να προωθηθεί επαρκώς η επιχειρηματικότητα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εν γένει το κατάλληλο περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη.  Πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια ενεργοποίησης των κατάλληλων μηχανισμών που θα στοχεύσουν  στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων είναι δυνατόν να επιτευχθούν κάποιες θετικές αλλαγές στην οικονομία της χώρας.

Top