Αρχική / Event / Ακίνητη Περιουσία Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων: Βάρος ή ευκαιρία

Ακίνητη Περιουσία Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων: Βάρος ή ευκαιρία

Ακίνητη Περιουσία Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων: Βάρος ή ευκαιρία

Ακίνητη Περιουσία Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων: Βάρος ή ευκαιρία

@Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254

19 Οκτωβρίου 2016

από 18:00 έως 21:00

 

Top